//////

Fotografia

JADĄC SAMOCHODEM

Jadąc samochodem, płynąc statkiem lub kajakiem i wędrując pieszo ode u- wamy mnóstwa nowych wrażeń w kontakcie z pięknem przyrody , z clełam, jk ludzkich a także z ludźmi, którzy inaczej nii my żyją, ubierają się, pracu ą i ba J Wszystkie te wrażenia składają się na klimat i urok podroży, a niektóre z mch wydają się niezapomniane. Jednak pamięć jest zawodna i choaai zatrzymać wspomnienia jak najdłużej, aby wrócic da mch w przysztosai i padzią lić się również z tymi, którzy nie brali udziału w naszych przezyaach. to pa upływe kilku lat, a nawet miesięcy, wspomnienia bledną, zan,ka,q , zostaje pa nich zal.

MATERIAŁY ŚWIATŁOCZUŁE

Również i materiały światłoczułe, stanowiące me zapisane karty notatnika wspomnień, pozwalają notować wrażenia w bardzo różnych I nie* raz trudnych warunkach, na przykład w nocy na oświetlonej ulicy, w domu przy świetle lamp, na scenie teatralnej lub na ekranie telewizora. Tak zatem z wyko­nywaniem zdjęć nie ma problemów, które nie dałyby się rozwiązać po nabraniu doświadczenia, zaś dalszy ciąg pracy — wywoływanie zdjęć, wykonywanie po­większeń — zamiłowani amatorzy wykonują sami, a kto nie ma na to chęci, czasu i warunków, może skorzystać z usług spółdzielni fotograficznych lub specjalnych zakładów usługowych, które wykonają resztę pracy aż do powiększeń i przezroczy włącznie.

KAŻDA Z ODPOWIEDZI

Każda z tych odpowiedzi jest częściowo prawdziwa, ale żadna me odpowiada na pytanie w sposób wyczerpujący. Rzecz w tym ze fotogra­fia może spełniać bardzo różnorodne zadania, ale jej zasadniczą treścią jest zapisywanie na materiale światłoczułym wszelkiego rodzaju zjawisk, wrażeń i informacji za pomocą światła lub innych, podobnych prom e- „iowań niewidzialnych dla oka. Dla nas będzie miał mały fragment fotografii, a mianowicie jej zasto notowania i przechowywania wspomnień w postać, obrazow (zdję ) zakres fotografii nazwiemy w uproszczeniu fotografią amatorską me bedzTemy starali się pozować na artystów, zawodowych portrecisto* lub tech itów naukowcom.

SŁOWO „FOTOGRAFIA”

Nie znaczy to jednak, aby nasze zdjęcia przed- ” b le jaki wycinek rzeczywistości, były niedbałe, krzywy prfne usterek i rażące zmysł estetyczny. Nie muszą to byc obrazy kwalifikujące się na wystawę, jednak układ ich treści i sposób wykonania powinie stwarzać wrażenie, jakie odnosiliśmy patrząc na skłoniło nas do zapisania go na materiale światłoczułym. Dalsze ra dy zawarte w tej książce będą wskazywały, w jaki sposób można tego dokonać.Słowo „fotografia” używane /est także często w znaczeniu obrazka (zdjęcia) wykonanego np. na papierze, o czym świadczą takie zwroty jak: „patrzę na twoją fotografię*’ (z tanga „retro”), „do podania należy załą- czyć 6 fotografii”, itp. Aby uniknąć nieporozumień, będziemy w dalszym ciągu unikali tego słowa w znaczeniu gotowego obrazu.

KINEMATOGRAFIA I FILM

Kinematografia jest to fotografia, która tworzy obrazy przedmiotów w ruchu. Tym samym słowem określa się organizację i zespół przedsię­biorstw zajmujących się wytwarzaniem, rozpowszechnianiem i demonstra­cją tych obrazów. Podobnie Jak fotografia, może ona być gałęzią sztuki i tak się ją na ogół przedstawia. Nie można jednak pominąć faktu, że kinematografia; podobnie jak I fotografia, może odgrywać także poważną rolę w technice i nauce, a również jako sposób notowania oraz przechowywania wrażeń i wspomnień przez różne, pojedyncze osoby.

ŚRODEK ODTWARZANIA FAKTÓW

Taką „prywatną” kinemato­grafię, nie obliczoną na efekty artystyczne, propagandowe i zyski bę­dziemy nazywali „kinematografią amatorską”. Kinematografia jest jeszcze potężniejszym środkiem odtwarzania fak­tów i wspomnień niż fotografia i dlatego znalazła szerokie zastosowanie wśród amatorów na całym świecie. Któż bowiem nie chciałby po kilkuna­stu lub kilkudziesięciu latach zobaczyć na ekranie swoje małe dzieci uczące się chodzić lub bawiące się w piasku, czy siebie samego, jako zawodnika w biegu przez płotki? Jest to niewątpliwie bardzo nęcące, jednak nie tak proste i łatwe w realizacji jak fotografia.

SPECJALNE APARATY

Przede wszyst­kim kinematografia wymaga posiadania specjalnych aparatów do zdjęć, montażu taśmy i do projekcji, zaciemnionego pomieszczenia do oglądania obrazu na ekranie, a ruchome obrazy nie mogą być tak łatwo przesyłane i pokazywane innych osobom, jak obrazy fotograficzne. Poza tym zużycie materiału (taśmy filmowej) jest tu znacznie większe I bardziej kosztowne, niż materiału światłoczułego do fotografii, a przygotowanie go do pro­jekcji wymaga dużego nakładu czasu, staranności I cierpliwości, na co nie każdy zapracowany i spieszący się amator może sobie pozwolić. Ale nagroda za to wszystko przewyższa nasze oczekiwanlal Szczególnie atrakcyjne sq reportaże z wycieczek zagranicznych, zdjęcia wykonywane z samochodu lub z motorówki w ruchu, z jazdy wyciągiem narciarskim w góry, z zawodów sportowych, a zwłaszcza dokumentalne sceny z życia i zabaw dzieci.

FILM

A teraz dalsze pytanie: „co to .jest film?” Znaczna część Czytelników powie ze zdziwieniem — cóż to za pytanie? Film to jest kinematografia.Może nawet lepiej jest używać tej krótkiej nazwy – film zamiast obcego angielskim Oznacza ono cienką warstwę nieokreślonego mater.ału, np. warltę wody spływającą po szybie okiennej podczas deszczu v,ars^ę rozlanej oliwy lub nafty pływającą po powierzchn, wady, worrtw“ w łożysku silnika lub folię z przezroczystego materiału, pokrytą w  światłoczułą, używaną w fotografii i w kinematograf,,. /> zatem matografia jest filmem, tylko taśma światłoczuła używana do zdję: , d projekcji na ekran w kinie, podobnie jak rajd samochodów^ j benzyną, a poemat nie jest papierem.