Category Archives: Fotografia

Videodomofony jednorodzinne lepsze od domofonów

Domofon to podstawowe wyposażenie większości domów jednorodzinnych. Mało kto zastanawia się przy zakupie, czy kupuje sprzęt najlepszej klasy i najnowszej technologii. Zdecydowanie łatwiej kupić pierwszy lepszy domofon, niż poczytać więcej o branży zabezpieczeń. Osoby, które jednak zdecydują się poszukać informacji,

JADĄC SAMOCHODEM

Jadąc samochodem, płynąc statkiem lub kajakiem i wędrując pieszo ode u- wamy mnóstwa nowych wrażeń w kontakcie z pięknem przyrody , z clełam, jk ludzkich a także z ludźmi, którzy inaczej nii my żyją, ubierają się, pracu ą i ba

MATERIAŁY ŚWIATŁOCZUŁE

Również i materiały światłoczułe, stanowiące me zapisane karty notatnika wspomnień, pozwalają notować wrażenia w bardzo różnych I nie* raz trudnych warunkach, na przykład w nocy na oświetlonej ulicy, w domu przy świetle lamp, na scenie teatralnej lub na ekranie telewizora.

KAŻDA Z ODPOWIEDZI

Każda z tych odpowiedzi jest częściowo prawdziwa, ale żadna me odpowiada na pytanie w sposób wyczerpujący. Rzecz w tym ze fotogra­fia może spełniać bardzo różnorodne zadania, ale jej zasadniczą treścią jest zapisywanie na materiale światłoczułym wszelkiego rodzaju zjawisk, wrażeń i

SŁOWO „FOTOGRAFIA”

Nie znaczy to jednak, aby nasze zdjęcia przed- ” b le jaki wycinek rzeczywistości, były niedbałe, krzywy prfne usterek i rażące zmysł estetyczny. Nie muszą to byc obrazy kwalifikujące się na wystawę, jednak układ ich treści i sposób wykonania powinie stwarzać

KINEMATOGRAFIA I FILM

Kinematografia jest to fotografia, która tworzy obrazy przedmiotów w ruchu. Tym samym słowem określa się organizację i zespół przedsię­biorstw zajmujących się wytwarzaniem, rozpowszechnianiem i demonstra­cją tych obrazów. Podobnie Jak fotografia, może ona być gałęzią sztuki i tak się ją na ogół

ŚRODEK ODTWARZANIA FAKTÓW

Taką „prywatną” kinemato­grafię, nie obliczoną na efekty artystyczne, propagandowe i zyski bę­dziemy nazywali „kinematografią amatorską”. Kinematografia jest jeszcze potężniejszym środkiem odtwarzania fak­tów i wspomnień niż fotografia i dlatego znalazła szerokie zastosowanie wśród amatorów na całym świecie. Któż bowiem nie chciałby po

SPECJALNE APARATY

Przede wszyst­kim kinematografia wymaga posiadania specjalnych aparatów do zdjęć, montażu taśmy i do projekcji, zaciemnionego pomieszczenia do oglądania obrazu na ekranie, a ruchome obrazy nie mogą być tak łatwo przesyłane i pokazywane innych osobom, jak obrazy fotograficzne. Poza tym zużycie