APARATY I FILMY MINIATUROWE

Aparatami fotograficznymi miniaturowymi będziemy nazywać aparaty do wykonywania zdjęć w formacie mniejszym niż 18X24 mm. W języku angielskim nazwa ta obejmuje aparaty małoobrazkowe, a na określenie aparatów miniaturowych istnieje określenie „aparaty ultram.maturowe . To samo dotyczy również filmów miniaturowych. Aparaty miniaturowe znane są od dawna. Pierwsze z nich wykony­wały zdjęcia na płytach szklanych i służyły jako zabawki lub jako apara­ty do celów wywiadowczych. Po wprowadzeniu kinematografii amator­skiej wykorzystano film o szerokości 9,5 mm, a następnie 16 mm do wy­konywania pojedynczych zdjęć miniaturowych kamerą filmową. Ich for­maty były zatem takie same, jak formaty klatki obrazu w kamerze, a ka­mery miały nieproporcjonalne duże wymiary i duży ciężar w stosun u do wielkości obrazu.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)