ASPEKTY SPOŁECZNE

Ma ona także aspekty społeczne, ekologiczne i kulturowe. Siły napę­dzające globalizację gospodarki wpływają także na pro­cesy demograficzne, zmiany w zatrudnieniu, sposób wy­korzystywania zasobów przyrody, rozwój sektora usług i zmianę jego roli w gospodarce, rozwój nowych tech­nologii, rozwój infrastaiktury, a zwłaszcza telekomunika­cji. Postęp techniczny w transporcie i telekomunikacji, a zwłaszcza wykorzystanie techniki cyfrowej do przeka­zywania informacji na odległość odgrywa istotną rolę w rozwoju globalizacji, a zarazem jest jej produktem. Dotychczasowy rozwój gospodarki, techniki, kultury, życia społecznego i politycznego doprowadził do glo­balizacji. Z niepokojem obserwujemy, jak globalizacja przenika wszystkie sfery ludzkiej aktywności, dociera do najdalszych zakątków globu ziemskiego i łączy je siecią materialnych i wirtualnych powiązań w jeden coraz bardziej skomplikowany system, w którym wszystko zależy od wszystkiego, a odległe miejsca i wydarzenia wpływa­ją na siebie równie silnie, co znajdujące się i zachodzące w pobliżu.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)