Kategoria: Fotografia

Videodomofony jednorodzinne lepsze od domofonów

Domofon to podstawowe wyposażenie większości domów jednorodzinnych. Mało kto zastanawia się przy zakupie, czy kupuje sprzęt najlepszej klasy i najnowszej technologii. Zdecydowanie łatwiej kupić pierwszy lepszy domofon, niż poczytać więcej o branży zabezpieczeń. Osoby, które jednak zdecydują się poszukać informacji,

JADĄC SAMOCHODEM

Jadąc samochodem, płynąc statkiem lub kajakiem i wędrując pieszo ode u- wamy mnóstwa nowych wrażeń w kontakcie z pięknem przyrody , z clełam, jk ludzkich a także z ludźmi, którzy inaczej nii my żyją, ubierają się, pracu ą i ba

MATERIAŁY ŚWIATŁOCZUŁE

Również i materiały światłoczułe, stanowiące me zapisane karty notatnika wspomnień, pozwalają notować wrażenia w bardzo różnych I nie* raz trudnych warunkach, na przykład w nocy na oświetlonej ulicy, w domu przy świetle lamp, na scenie teatralnej lub na ekranie telewizora.

KAŻDA Z ODPOWIEDZI

Każda z tych odpowiedzi jest częściowo prawdziwa, ale żadna me odpowiada na pytanie w sposób wyczerpujący. Rzecz w tym ze fotogra­fia może spełniać bardzo różnorodne zadania, ale jej zasadniczą treścią jest zapisywanie na materiale światłoczułym wszelkiego rodzaju zjawisk, wrażeń i

SŁOWO „FOTOGRAFIA”

Nie znaczy to jednak, aby nasze zdjęcia przed- ” b le jaki wycinek rzeczywistości, były niedbałe, krzywy prfne usterek i rażące zmysł estetyczny. Nie muszą to byc obrazy kwalifikujące się na wystawę, jednak układ ich treści i sposób wykonania powinie stwarzać

KINEMATOGRAFIA I FILM

Kinematografia jest to fotografia, która tworzy obrazy przedmiotów w ruchu. Tym samym słowem określa się organizację i zespół przedsię­biorstw zajmujących się wytwarzaniem, rozpowszechnianiem i demonstra­cją tych obrazów. Podobnie Jak fotografia, może ona być gałęzią sztuki i tak się ją na ogół

ŚRODEK ODTWARZANIA FAKTÓW

Taką „prywatną” kinemato­grafię, nie obliczoną na efekty artystyczne, propagandowe i zyski bę­dziemy nazywali „kinematografią amatorską”. Kinematografia jest jeszcze potężniejszym środkiem odtwarzania fak­tów i wspomnień niż fotografia i dlatego znalazła szerokie zastosowanie wśród amatorów na całym świecie. Któż bowiem nie chciałby po

SPECJALNE APARATY

Przede wszyst­kim kinematografia wymaga posiadania specjalnych aparatów do zdjęć, montażu taśmy i do projekcji, zaciemnionego pomieszczenia do oglądania obrazu na ekranie, a ruchome obrazy nie mogą być tak łatwo przesyłane i pokazywane innych osobom, jak obrazy fotograficzne. Poza tym zużycie

FILM

A teraz dalsze pytanie: „co to .jest film?” Znaczna część Czytelników powie ze zdziwieniem — cóż to za pytanie? Film to jest kinematografia.Może nawet lepiej jest używać tej krótkiej nazwy – film zamiast obcego angielskim Oznacza ono cienką warstwę nieokreślonego mater.ału,

PODSTAWY FOTOGRAFII

Chcąc stworzyć trwały obraz przedmiotów, podobny do  widzimy naszym okiem, musimy przede wszystkim um.ec tworzyc obrcizy świetlne tych przedmiotów, a następnie znaleźć materiał, ktory pod wplywem światła zmienia w sposób trwały swoje zabarwienie, np. ciemnieje lub rozjaśnia się. Jeśli obraz

DO TWORZENIA OBRAZÓW

Urządzenie do tworzenia obrazów świetlnych (optycznych) na ma­teriale ciemniejącym lub rozjaśniającym się pod wpływem światła nazywa się obiektywem fotograficznym, a materiał zmieniający zabarwienie — ma­teriałem fotograficznym światłoczułym, lub krócej – materiałefn światło­czułym. Obiektyw i materiał światłoczuły są podstawowymi elementami w

CIEMNIA OPTYCZNA

Takie pudełko nazywa się ciemnią optyczną. Średnica otworka jest około 300 razy mniejsza od jego odległości od przeciwnej, tylnej ściany pudeł­ka. Tylna ściana daje się łatwo odejmować od pudełka, aby na jej miej­sce można było założyć takiej samej wielkości szybkę