CECHA PRODUKCJI

Cechą produkcji intensywnej jest wysoka produktywność ziemi. Jeśli zatem chce się przezwyciężyć ograniczenia wynikające z braku odpo­wiedniego areału użytków rolnych, można zwiększyć in­tensywność ich użytkowania. W ekstensywnym modelu rolnictwa żeby zwiększyć zbiory, trzeba rozszerzyć areał użytków rolnych. We współczesnym świecie prowadzenie rolnictwa intensywnego, typowego dla krajów gospodar­czo rozwiniętych, jest raczej powodowane względami eko­nomicznymi (dążenie do wysokiej produktywności czyn­ników produkcji) niż alimentacyjnymi (dążenie do likwi­dacji zjawiska głodu – zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym). Jedynym właściwie przykładem działań zmierzających do zwiększenia produkcji dla celów ali­mentacyjnych poprzez intensyfikację rolnictwa jest tzw. zie­lona rewolucja, ale warunkiem jej powodzenia jest opła­calność ekonomiczna.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)