CEL WSPÓŁCZESNEJ INTEGRACJI

Pytanie to jest związane z celem współczesnej integracji regionalnej. Nasila się ona, co znajduje swój wyraz  w powstawaniu nowych porozumień integracyjnych i rozszerzaniu oraz zacieśnianiu już istniejących, w związku 1 z globalizacją. W procesie globalizacji państwa narodowe tracą swoje znaczenie i przeżywają kryzys tożsamości. Są zbyt małe, by skutecznie przeciwstawić się nega- 1 tywnym zjawiskom wywoływanym przez globalizację (nie ; są w stanie kontrolować i regulować globalnego rynku, a nie potrafią przeciwstawić się sile transnarodowych korporacji, nie umieją chronić demokracji i wolności jednostek oraz podmiotów gospodarczych przed siłą transnarodowych korporacji i instytucji finansowych), a zarazem  zbyt duże by rozwiązywać skutecznie problemy lokalne.  Rodzi to tendencję do tworzenia wielkich organizmów pseudopaństwowych i wzmacniania roli regionów (społeczności lokalnych) w tych strukturach.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)