CENNE W GOSPODARCE

Chiny wykazują szczególnie cenną w go­spodarce globalnej zdolność do zdobywania nowych tyn­ków, a Meksyk zawdzięcza swoje sukcesy udziałowi w re­gionalnym porozumieniu integracyjnym NAFTA, a zwłasz­cza produkcji skupionej w rozmieszczonych wzdłuż gra­nicy ze Stanami Zjednoczonymi maąuiladoras, będącej w istocie reeksportem. Sprzęt komputerowy, biurowy, fotograficzny i teleko­munikacyjny stanowi 10% obrotów światowego handlu (2000 r.). Poza odbiornikami RTY w odniesieniu do po­zostałych produktów tego sektora obserwuje się wzrost obrotów. Dotyczy to zwłaszcza sprzętu telekomunikacyj­nego. W latach 1995-1999 eksport tego typu urządzeń wzrósł o 50%, podczas gdy eksport ogółem o 12%. Ten wzrost był związany nie tylko z postępem technicznym (telefonia komórkowa, Internet), ale także z prywatyza­cją telekomunikacji, liberalizacją w dziedzinie świadcze­nia usług telekomunikacyjnych i standaryzacją stosowa­nych technologii, a więc zjawiskami związanymi ściśle z formowaniem się gospodarki globalnej.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)