CENY SUROWCÓW

Ceny surowców mogą się także zmieniać pod wpły­wem zakłóceń w podaży i spekulacyjnych zakupów, czy­nionych z myślą o sprzedaży, gdy cena będzie jeszcze wyższa. Tego typu sytuacja występuje na rynku platyny. Jej cena wzrosła w roku 2000 do rekordowego poziomu 619 $ za uncję. Stosowana bywa głównie do produkcji sa­mochodowych katalizatorów spalin (40%) oraz w elek­tronice i elektrotechnice. Coraz powszechniejsze zastoso­wanie palladu do produkcji katalizatorów oraz rosnące wtórne pozyskiwanie platyny ze zużytych katalizatorów zmniejszyło popyt, co sprawia, że cena spada. W czerw­cu 2002 r. wynosiła 558 $ za uncję.Maleje rola górniczych surowców dla przemysłu che­micznego, a konkretnie dla chemii nieorganicznej. Jest to związane ze zmniejszającą się rolą tej gałęzi przemysłu chemicznego, spadkiem popytu na nawozy sztuczne (zwłaszcza fosforowe) i pojawieniem się surowców od­zyskiwanych, będących ubocznym produktem odsiar­czania gazu ziemnego, ropy naftowej i gazów komino­wych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)