CHARAKTER KAPITAŁU

Kapitał ten ma w znacznej mierze charakter spekulacyjny. Pozy­skiwane dzięki niemu środki pozwalają na szybkie, ale doraźne rozwiązanie problemów ekonomicznych, zwłasz­cza deficytu budżetowego, ale rodzą poważne uzależnie­nie od czynników zewnętrznych. Zagrożenie wynika z te­go, że obligacje trzeba w stosownym terminie wykupić i zapłacić obiecany procent, ale akcje mogą zostać nagle sprzedane w dużej ilości, przyczyniając się do załamania gospodarki lub jego pogłębienia, czego  doświadczyła Rosja, Brazylia i Argentyna.Związany z rozwojem rynków kapitałowych i globali­zacją dynamiczny wzrost inwestycji zagranicznych spra­wił, że we współczesnym świecie pojawił się zupełnie nowy rodzaj walki konkurencyjnej, w której uczestniczą państwa, regiony i poszczególne miejscowości.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)