CIĄGŁE ODKRYCIA

Odkrycie i uruchomienie nowych złóż surowców mineralnych, ich wysoka jakość, zmiany strukturalne w przemyśle, wzrost efektywności wykorzystania surowców i zastosowanie su- rowcooszczędnych technologii sprawiły, że bariera zaso­bowa została odsunięta (jeśli nie przezwyciężona) w skali globalnej. W zasadzie w odniesieniu do niemal wszystkich surowców występuje na świecie przewaga podaży su­rowców nad popytem.Przekształcenie się rynku surowców w rynek kupują­cego sprawia, że ceny większości surowców są stabilne lub nawet okresowo maleją. Pojawiające się tendencje wzrostowe w odniesieniu do poszczególnych surowców wynikają z:wahań koniunkturalnych, a co za tym idzie okreso­wego spadku lub wzrostu popytu na surowce;wydarzeń politycznych sugerujących lub wręcz po­wodujących zakłócenia w podaży i popycie surowcowym;praktyk spekulacyjnych;praktyk monopolistycznych ograniczających podaż (zmowa producentów), a niekiedy także popyt; krótkotrwałych zakłóceń równowagi między podażą a popytem.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)