CZYNNIK STABILIZUJĄCY KLIMAT

 Lasy dostarczają drewna opatowego i przemysłowego. Są czynnikiem stabilizującym klimat w skali lokalnej, re­gionalnej i globalnej. Chronią glebę przed erozją, zmniejszają zagrożenie powodziowe i lawinowe, regulują stosunki wodne i wpły­wają na jakość wody. Stanowią źródto artykułów spożywczych i surowców. Speł­niają istotne funkcje estetyczne, będąc ważnym elementem krajobrazu. Są ostoją dla zwierzyny i roślinności, a zwłaszcza śro­dowiskiem pozwalającym na zachowanie różnorodności biologicznej.W roku 1995 tylko 20% powierzchni le­śnej świata stanowiły lasy naturalne. W Ameryce Północnej, Europie oraz na znacznych obszarach Ameryki Południo­wej i Afryki lasy pierwotne zostały niemal w pełni zastąpione lasem wtórnym. Ponad 1/5 (22%) powierzchni leśnej świata znajduje się w Rosji, a 16% w Brazylii. Kanada ma 7% świato­wego lasu, Stany Zjednoczone 6%, Chiny 4%, a Indonezja 3%. Około 1% mają: Ar­gentyna, Australia, Boliwia, Kolumbia, Indie (1,9%), Meksyk (2%), Papua-Nowa Gwi­nea, Sudan, Tanzania, Wenezuela, Zambia.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)