EKSPLOATACJA PRZYRODY

Kapitał naturalny tworzy ogólne warunki ekologicz­ne dla ludzkiej egzystencji i gospodarki, a zarazem jest źró­dłem pozyskiwania dóbr zaspokajających bezpośrednio lub pośrednio potrzeby społeczne. Dobra te to surow­ce mineralne, woda, dzikie zwierzęta, rosnące dziko zioła i owoce, drewno, ryby i owoce morza. Działalność gos­podarcza związana z ich pozyskiwaniem to górnictwo, my­ślistwo, zbieractwo, leśnictwo i rybołówstwo. Może ona być rozmaicie zorganizowana i posługiwać się narzędzia­mi oraz technologiami na bardzo różnym poziomie tech­nicznym. Im bardziej rozwinięty jest dany kraj, tym bar­dziej wyrafinowane technologie i formy organizacji pracy bywają stosowane przy pozyskiwaniu dóbr przyrody. Co­raz częściej jest to związane z ich uszlachetnianiem lub wręcz wytwarzaniem w procesach i ekosystemach imitu­jących naturalną przyrodę. Wynika to stąd, że człowiek chce pozyskiwać z przyrody więcej komponentów i to o  wyższej jakości niż przyroda w swej naturalnej postaci jest mu w stanie dostarczyć.

 

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)