EKSPORT USŁUG

Rozwój mię­dzynarodowych powiązań usługowych stwarza niepowtarzalne szanse rozwoju krajom rozwijającym się. Ich| wykorzystanie wymaga jednak liberalizacji rynku usług w krajach rozwiniętych. Kraje rozwijające się zabiegają o możliwość wysyłania do krajów rozwiniętych specjalistów świadczących usługi, dostęp do rynku budowla­nego i transportu morskiego oraz telepracy. Dzięki no­woczesnej telekomunikacji oraz Internetowi możliwe jest przesunięcie znacznej części prac administracyjno-biuro­wych do krajów rozwijających się i świadczenia tego ro­dzaju usług na odległość. Oferują to np. Indie, które są zarazem krajem o najwyższym tempie wzrostu eksportu usług, podobnie jak Turcja, Islandia, Irlandia, Brazylia, Hiszpania, Austria i Wielka Brytania.  Pod koniec lat 90. eksport usług osiągnął wartość oko­ło 1,3 bln $, z czego 79% przypadło na kraje rozwinięte, 18,5% na średnio rozwinięte (8,9% lepiej rozwinięte) 2,5% na słabo rozwinięte.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!