EKSPORT WODNY

W krajach rozwijających się połowy ryb wynoszą prawie tyle samo co produkcja mięsa i kraje te są głównymi ich eksporterami (pochodzi z nich blisko 53% wartego ok. 53 mld $ eksportu). Ryby stanowią 11% war­tości eksportu rolnego. Ocenia się, że do roku 2010 popyt na ryby przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji wzroś­nie o 20%.W przeszłości ryby morskie łowiono na ogół na wo­dach przybrzeżnych, które obecnie straciły znaczną część swoich możliwości produkcyjnych. Ich zasoby zostały przełowione, ponieważ naruszono bazę odtworzeniową, niewłaściwie stosując niszczące ekosystemy techniki trało­wania. Jednocześnie postępujące zanieczyszczenie che­miczne wód przybrzeżnych pogorszyło warunki życia i re­produkcji ryb. Na wodach przybrzeżnych ciągle jeszcze łowi na świecie 10 min drobnych rybaków, dla których połowy stanowią podstawowe źródło utrzymania. Ich byt jest za­grożony brakiem ryb oraz rosnącą konkurencją ze strony stosujących przemysłowe sposoby połowu wielkie traw­lery.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)