FLOTA RYBACKA

Na świecie istnieje współcześnie flota rybacka, której zdolności połowowe przekraczają o 30-40% dopuszczalną w ciągu roku wielkość połowów. Jej przekroczenie ozna­czałoby zniszczenie zdolności odtworzeniowej światowych zasobów ryb morskich. Flota ta, operując nie tylko na wo­dach przybrzeżnych, ale także na łowiskach dalekomor­skich i oceanicznych, doprowadziła już obecnie do prze- łowienia zasobów ryb na świecie. Istotne uzupełnienie połowów ryb morskich stanowi rybołówstwo słodkowodne. W roku 1997 odłowiono na świecie 7,7 min t ryb słodkowodnych, co stanowiło 12% całej konsumpcji ryb i skorupiaków. Do tego należy jesz­cze dodać około 2 min ton ryb słodkowodnych odławia­nych rekreacyjnie przez wędkarzy i na ogół także konsu­mowanych. W latach 1984-1996 profesjonalne połowy słodkowodne rosły przeciętnie o 2% rocznie.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)