GDZIE INWESTOWAĆ?

Najmniej inwestuje się w średnio i słabo gospo­darczo rozwiniętych krajach Bliskiego Wschodu oraz Afry­ki Północnej (0,2%), Azji Południowej (0,3%) i subsaharyjskich (0,9%). Do Europy Środkowej i Azji Środkowej napływa 2,9% światowego stmmienia bezpośrednich in­westycji zagranicznych. Najbardziej atrakcyjne dla inwe storów zagranicznych są kraje latynoskie (10%, z czego 3,4% przypada na Brazylię, a 2,5% na Argentynę) i Azji Wschodniej oraz Pacyfiku (6%), szczególnie zaś Chiny, na które przypada współcześnie ponad 4% zagranicz­nych inwestycji bezpośrednich podejmowanych na świe­cie, podczas gdy w roku 1990 – 1,8%.Napływające z zagranicy inwestycje bezpośrednie sta­nowią w krajach średnio rozwiniętych razem wziętych 13%, a w krajach słabo rozwiniętych około 10% inwestycji brutto i stanowią około 3% PKB.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)