GLOBALIZACJA

Mówiąc o gospodarce globalnej, nie opisuje się ja­kiejś uformowanej, dojrzałej struktury, lecz układ, który się kształtuje. Można współcześnie analizować nie tyle gospodarkę globalną, co proces jej formowania się, czy­li globalizację. Jest on daleki od zakończenia, zarówno w sensie przedmiotowym, jak i geograficznym (prze­strzennym). Zglobalizowane są tylko niektóre sektory i rynki, np. przemysł komputerowy i telekomunikacyj­ny czy rynek dżinsów. Istnieje ciągle wiele rynków i sektorów, które mają charakter lokalny, regionalny lub krajowy. Są kraje, które w niewielkim zakresie uczest­niczą w gospodarce globalnej. Wynika to nie tylko ze stosunkowo ciągle wczesnej fazy procesu globalizacji, niskiego poziomu rozwoju gospodarczego tych krajów i braku niezbędnej dla uczestniczenia w gospodarce glo­balnej infrastruktury, ale często także z niekorzystnego położenia geograficznego względem źródeł kapitału i technologii, a zwłaszcza rynków zbytu.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)