GLOBALIZACJA PRODUKCJI

Globalizacja pro­dukcję tę dotyka o tyle, o ile inwestycje rzeczowe (bu­dowa dróg, mostów i budynków) zwiększa się w okre­sie ożywienia i rozkwitu gospodarki, zaś maleje w sta­dium recesji, a koniunktura w poszczególnych krajach i regionach zależy od tego, co dzieje się w gospodarce globalnej. Las stanowi przykład zasobu, którego wartością jest przede wszystkim jego istnienie, a eksploatacja polega w równej mierze na działaniach zmierzających do zacho­wania i odtwarzania zasobów leśnych, jak i pozyskiwaniu drewna, runa leśnego oraz zwierzyny. Jest to raczej gos­podarowanie lasem niż korzystanie z jego zasobów. Ob­serwując stan zasobów leśnych świata, można jednak mieć wątpliwość co do skuteczności tego gospodarowa­nia. Powierzchnia lasów zmniejsza się, pogarsza ich struk­tura przestrzenna, wiekowa i florystyczna oraz kondycja. Jest ich coraz mniej, są coraz bardziej rozczłonkowane, coraz uboższe florystycznie, mniej naturalne, bardziej cho­re i wrażliwe na zagrożenia ekologiczne.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)