GLOBALNY PROBLEM

Popyt na surowce wykazuje stagnację lub male­je ze względu na:efekt nasycenia rynku i zmian strukturalnych (w kra­jach rozwiniętych popyt na wiele dóbr został w dużej mie­rze zaspokojony, zaprzestano produkcji niektórych dóbr, niektóre potrzeby są zaspokajane konsumpcją innych niż dotychczas produktów); niedobory środków finansowych i zakłócenia wzro­stu gospodarczego w krajach rozwijających się oraz trans­formujących gospodarkę, zmniejszające zapotrzebowanie na surowce;surowcooszczędny postęp techniczny (mniejsze jed­nostkowe zużycie surowców, pełniejsze wykorzystanie su­rowców, wprowadzenie tworzyw sztucznych, mniejsza energochłonność, recykling).Podażowe przesłanki nadprodukcji surowców wy­nikają Z:dążenia do utrzymania poziomu wpływów z eks­portu poprzez wzrost produkcji przy malejących cenach surowców;podejmowania wydobycia nowych złóż;podejmowania wydobycia przez zupełnie nowych do­stawców wchodzących na globalny rynek surowcowy.W tej sytuacji globalnym problemem surowcowym nie jest współcześnie perspektywa wyczerpania się za­sobów, lecz:zapewnienie stałego dostępu do surowców;obniżenie kosztów pozyskiwania surowców; wypracowanie przyjaznego środowisku przyrodni­czemu przebiegu globalnych procesów zasobowych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)