GŁÓWNE PORTY ŚWIATA

Główne porty świata są swego rodzaju węzłami globalnych powiązań. Ich rozmieszczenie w naj­bardziej gospodarczo rozwiniętych krajach Triady i krajach nowo uprzemysłowionych pokazuje, gdzie zlokalizowane są najważniejsze aglomeracje gospodarki globalnej.Są to zarazem punkty, w których znajdują się najwięk­sze i najważniejsze lotniska świata. O ile transport morski  zajmuje się przede wszystkim obsługą ruchu towarowe­go, to lotniczy – pasażerskiego. O ile jednak transport morski wykazuje raczej stagnację (zwłaszcza w latach 90.) bądź niewielki wzrost, to transport lotniczy jest najsilniej rozwijającym się rodzajem transportu i można nawet mó­wić o pewnej nadprodukcji usług lotniczych, których po­daż rośnie szybciej niż popyt.W roku 2000 z transportu lotniczego skorzystało 2,7 mld pasażerów (o 5% więcej niż w roku 1999), z czego 1/3 obsłużono w Stanach Zjednoczonych. Rośnie także tonaż ładunków przewożonych samolotami (cargo). W roku przewieziono 26,6 min t ładunków, a więc też o 5% więcej niż w roku 1999- Wydarzenia 11 września 2001 za­chwiały nieco zaufanie do transportu lotniczego i popyt na jego usługi, ale należy sądzić, że jest to raczej okreso­we załamanie niż trwała tendencja.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!