GŁÓWNY EKSPORTER USŁUG

Głównym eksporterem usług są najbardziej gospodarczo rozwinięte kraje świata (Sta­ny Zjednoczone 19%, Wlk. Brytania 8%, Francja 7%, Niemcy 6%, Włochy 5%, Japonia 5%, Holandia 4%, Hisz­pania 4%), co jest związane z ich pozycją w światowych finansach, handlu i transporcie. One też są głównymi im­porterami usług, choć tu stopień koncentracji jest znacz­nie mniejszy (Stany Zjednoczone 13%, Wlk. Brytania 6%, Francja 5%, Niemcy 10%, Włochy 5%, Japonia 9%, Ho­landia 4%, Hiszpania 2%). Kraje gospodarczo rozwinię­te są eksporterem usług netto, zaś rozwijające się – im­porterem netto, czyli więcej importują niż eksportują.Eksport usług odgrywa szczególnie dużą rolę w gospo­darce Luksemburga, Singapuru i Hongkongu. Jego wartość stanowi odpowiednio 58%, 22% i 21% PKB. W Austrii i Ma­lezji wskaźnik ten osiąga 15%, w Holandii i Czechach po 13%, Turcji, Tajlandii i na Filipinach 12%. Wskaźniki rzędu 10% mają Słowenia, Szwajcaria, Węgry, Islandia, Belgia, Norwegia i Irlandia. W Stanach Zjednoczonych eksport usług to zaledwie 2,8% PKB, a w Wielkiej Brytanii – 7%.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)