GOSPODARKA LEŚNA

Patrząc na lasy pesymistycznie można powiedzieć, że w 25 krajach świata nie ma ich wcale, w 18 zniknęło 95% lasu pokrywającego je w XVI w., a w 11 – 90%. Rozwijające się cywilizacje ludzkie sprawiły, że z 65,5 mld ha lasów istniejących przed 8 tys. lat, pozostało zaledwie 3,5 mld ha, a proces deforestacji postępuje współcześnie w szybkim tempie, zwłaszcza w krajach rozwijających się. W pierw­szej połowie lat 90. powierzchnia lasów na świecie zmniej­szyła się o 56,3 min ha (1,6%), przy czym w krajach roz­wijających się zniknęło 65,1 min ha lasu, a w rozwiniętych pojawiło się 8,8 min ha lasu nowego. Deforestacja prze­biega wprawdzie coraz wolniej, ale ciągle jest bardzo du­ża. W latach 80. ubywało rocznie przeciętne 15,5 min ha lasu, w pierwszej połowie lat 90. – 13,7 min ha, a obecnie szacuje się, że każdego roku ubywa obszaru leśnego rzę­du 10-11 min ha.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)