GRANICA PŁÓTNA

Jeśli granice póła widzenia obu obfazów mają być jednakowe, to obiek­tyw z odległością ogniskową 150 mm powinien być zastosowany do trzy razy dłuższego;! trzy razy szerszego formatu materiału światłoczułego. W zasadzie przyjmuje się, że odległość ogniskowa powinna być, w przy­bliżeniu, równa długości przekątnej formatu obrazu . Zachowa­nie tej zasady umożliwia fotografowanie większości motywów z najlep­szym wykorzystaniem powierzchni materiału światłoczułego I bez znie­kształceń perspektywy. Jeśli wykonuje się zdjęcia z daleka i główny motyw jest na nich za mały, a zbędne otoczenie (np. niebo, przedpole) zajmuje za dużo miej­sca  to lepsze wyniki otrzymuje się stosując obiektywy dłu­googniskowe lub tzw. teleobiektywy, które różnią się od obiektywów dłu­googniskowych odmienną konstrukcją, krótszą budową i mniejszym cię­żarem.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)