HAMOWANIE INTEGRACJI

Integracja regionalna jest sprzężona zwrotnie z globalizacją. Sprzężenie to może być zarówno dodatnie, jak  i ujemnie. Integracja regionalna sprzyja globalizacji, jeśli |dzięki niej korporacje transnarodowe uzyskują lepszy | dostęp do powiększonego rynku i dalej mogą go powiększać, jeśli przyczynia się do wzrostu efektywności 1 gospodarowania, obniżenia kosztów, wyższej innowacyjności i konkurencyjności, a zatem warunków, których  poszukiwanie jest siłą napędową globalizacji. Integracja | regionalna sprzyja globalizacji szczególnie wtedy, gdy  rozszerza obszar ekspansji korporacji transnarodowych. Integracja regionalna może hamować globalizację, kiedy jej celem jest wzmacnianie gospodarek narodowych I integrujących się krajów i uczynienie ich mniej podat­nymi na łatwą penetrację przez korporacje transnarodo­we. W związku z tym korporacje transnarodowe mogą poprzez grupy nacisku hamować procesy integracji regionalnej, jeśli dostrzegają w nich zagrożenie dla swoich |interesów.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)