HANDEL MIĘDZYNARODOWY

Obecnie ponad 1/4 światowej produkcji towarowej jest przed­miotem eksportu, podczas gdy w połowie lat 70. była to zaledwie 1/10. To samo dotyczy sfery usług. Międzyna­rodowa wymiana towarowa rośnie szybciej niż produkt globalny. Jej rozwój jest wprawdzie uzależniony od zmian koniunkturalnych i wykazuje wahania zgodne z cyklami gospodarki globalnej, niemniej pozostaje główną siłą na­pędową wzrostu gospodarczego na świecie. Wzrost świa­towego eksportu i zmiana jego struktury geograficznej oraz towarowej jest w znacznej mierze związany z globa­lizacją. Przesunięcie produkcji do krajów nowo uprzemy­słowionych i rozwój korporacji transnarodowych sprawia, że powstają nowe strumienie produktów, związane ze  zmianą lokalizacji i organizacji produkcji. Przepływy w ramach korporacji transnarodowych są traktowane jako eksport i import krajów, w których są ich filie.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)