INTEGRACJA REGIONALNA

Integracja regionalna nie jest zjawiskiem nowym. W swojej współczesnej formie pojawiła się w latach 50. ubiegłego stulecia i miała stworzyć warunki dla przyspieszenia I wzrostu gospodarczego. Jej klasycznym przykładem jest proces integracji regionalnej w Europie Zachodniej. Poprzez różne etapy rozwoju wolnego handlu, unię celną, I wspólny rynek, a następnie unię gospodarczą doprowadził on do powstania unii monetarnej ze wspólną walutą | i wspólną polityką pieniężną.Mówiąc o integracji regionalnej, należy odróżnić inte- I grację „starą” i „nową”. Celem integracji starego typu był i wzrost efektywności gospodarowania, uzyskiwany dzięki 3 międzynarodowemu podziałowi pracy i specjalizacji produkcji oraz korzyściom skali, wynikającym z utworzenia I wielkiego rynku. Integracja tego typu jest oparta na logi- I ce prowadzenia działalności gospodarczej w ramach gospodarki narodowej. Integracja regionalna nowego typu I wynika z dążenia do koncentracji siły ekonomicznej i politycznej, by chronić wartości społeczne i demokrację oraz I by sprostać wyzwaniom konkurencyjnym w warunkach i globalizacji gospodarki.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)