INTENSYWNOŚĆ I ZASIĘG

Rośnie intensywność i zasięg międzynarodowej wy­miany gospodarczej, a także intensywność konkurencji. Dokonuje się to poprzez stałe powiększanie rozmiarów rynków, prowadzące do powstania rynków globalnych, funkcjonowanie których jest w coraz większym stopniu niezależne od wpływu państw narodowych. Zjawisko to, dotyczące zarówno rynku produktów przemysłowych (output markets), surowców (input markets), jak i usług (service markets), prowadzi do formowania się ponad­narodowej organizacji produkcji, wymiany i konsumpcji, zwanej gospodarką globalną. Stwarza to zupełnie nową sytuację konkurencyjną dla państw. Po pierwsze, narzu­ca konieczność podjęcia walki konkurencyjnej, po dru­gie, nadaje jej nowy wymiar. Konkurencyjność państw zależy w coraz większym stopniu od tego, jak umieją zbu­dować sieć powiązań globalnych i jakie zajmują miejsce w globalnych łańcuchach wartości, czy potrafią uczestni­czyć w gospodarce globalnej w sposób korzystny dla swoich obywateli, przedsiębiorców i zachować tożsamość narodową.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)