JAK USTAWIĆ OBIEKTYW?

Jeśli ustawić obiektyw w takiej odległości od matów­ki lub filmu, aby obrazy dalekich przedmiotów były ostre (tzw. „nasta­wienie n anieskończoność*’), to obrazy bliskich przedmiotów stają się ra­żąco nieostre i na odwrót. A jednak często widzi się zdjęcia, na których są ostre zarówno przed­mioty odległe, jak l” bliskie. Jak to jest możliwe? Odpowiedź na to pytanie daje rysunek 12 na którym widać, że nie- korzystne jest ustawienie obiektywu na ostrość obrazu przedmiotu naj­dalszego lub/najbliższego. Gdy ostry obraz punktów takiego przedmiotu tworzy się przez skupienie na jednej płaszczyźnie promieni przechodzą­cych przez obiektyw, to obraz punktów przedmiotu położonego bliżej lub dalej tworzy się na tej samej płaszczyźnie w postaci okrągłych plamek, czyli jest nieostry.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)