JASNY OBRAZ

Jednakowo jasny obraz tego samego przedmiotu, w takich samych warunkach oświe­tlenia zewnętrznego, powstaje w dowolnym aparacie 1 t dowolnym obiektywem, gdy użyteczna średnica otworu przesłony stanowi jednakową część odległości ogniskowej obiektywu. Jeśli np. średnica przesłony wy­nosi 12,5 mm, a odległość ogniskowa f = 50 mm, to stosunek ten wyno­si 50 : 12,5 =1:4. Nazywa się go otworem względnym przesłony, ponie­waż wyraża średnicę otworu, jako ułamek odległości ogniskowej. Szereg liczb wygrawerowanych na pierścieniu lub na dźwigni regulującej wiel­kość otworu przesłony w aparacie fotograficznym oznacza kolejne wiel­kości otworu względnego.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)