JEDEN Z ELEMENTÓW

Prowadzą one nieuchronnie do uszczuplania kapitału naturalnego, jego transfonnacji, a często degradacji. We współczesnej gospodarce procesy te nabierają cha­rakteru globalnego. Odbywają się wprawdzie w konkret­nych krajach, ale istniejące granice i odrębności stanowią jedynie ramy organizacyjne oraz warunki brzegowe glo­balnej produkcji dóbr, ich dystrybucji i konsumpcji.  Jednym z elementów konkurencyjności poszczególnych krajów jest posiadany przez nie kapitał naturalny. Stanowi go przyroda. Jego jakość i przydatność z punktu widzenia potrzeb współczesnej gospodarki zależy od naturalnych cech środowiska przyrodniczego, ukształtowanych w wy­niku procesów tektonicznych, geologicznych, hydrolo­gicznych i biologicznych oraz pozytywnych, jak również negatywnych cech wniesionych, będących konsekwencją wieloletniej działalności człowieka.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)