KAPITAŁ NATURALNY

Produkując, poszczególne kraje uszczuplają kapitał na­turalny, przekształcają go, a często degradują. Stoją przed dylematem, jak kapitał naturalny eksploatować, a zarazem go zachować. Jest to problem zarówno lokalny jak i glo­balny. Bywa na ogół rozpatrywany jako kwestia bariery za­sobowej, którą globalizacja gospodarki przybliża, a zara­zem oddala. Można jednak na niego patrzeć także z innej perspektywy – możliwości produkcyjnych, jakie stwarza. Kapitał naturalny jest postrzegany i eksploatowany przede wszystkim w skali lokalnej i regionalnej. Tylko niektóre pożytki wynikające dla człowieka z kapitału na­turalnego (różnorodność biologiczna czy gromadzenie w glebie i roślinach węgla pochodzącego z atmosfery) mają charakter globalny. Lokalne i regionalne ekosystemy tworzące kapitał naturalny są jednak silnie uzależnione od procesów globalnych, a ich siła jest tak wielka, że lokal­ne społeczności nie są w stanie im przeciwdziałać, jeśli i stanowią zagrożenie dla ich kapitału naturalnego i możli­wości jego eksploatacji.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)