KONKURENCYJNOŚĆ KRAJÓW

W integracji regionalnej nowego  typu wzrasta rola celów politycznych, co umożliwia także integrację krajów o bardzo różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Pojawienie się w związku z globalizacją integracji regionalnej nowego typu oznacza, że powstają 1 nowe porozumienia integracyjne, opierające swój rozwój j na innych zasadach oraz że porozumienia już istniejące  zmieniają swój dotychczasowy charakter, cele i politykę. Konkurencyjność poszczególnych krajów zależy w dużej mierze od tego, czy uczestniczą w regionalnych porożumieniach integracyjnych i jakiego typu są to porozumienia. Międzynarodowe porozumienia regionalne stwarzają 1 szansę obrony przed negatywnymi zjawiskami ekonomicznymi, społecznymi, ekologicznymi i politycznymi wynikającymi z globalizacji, ale ich powstawanie i rozwój nadaje zarazem globalizacji nowego kształtu, stanowiąc | czynnik jej rozwoju. Integracja regionalna, zwłaszcza europejska, była swoistym eksperymentalnym laboratorium j globalizacji i przesłanką jej rozwoju, a dziś zmienia swój j charakter pod wpływem globalizacji, nadając jej z kolei  bardziej dojrzałą formę.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)