KRYTYCZNE DLA ROZWOJU

W gospodarce globalnej kapitał naturalny, zwłaszcza i surowce, ryby, drewno, a także rolnicza przestrzeń pro­dukcyjna, podobnie jak kapitał finansowy, przestaje mieć i ojczyznę. Staje się dobrem globalnym i globalnym czynni­kiem wzrostu gospodarczego. Jest to związane z leżącym u podstaw gospodarki globalnej poszukiwaniem najcen­niejszych czynników produkcji, a także z rzadkością wspo­mnianych komponentów kapitału naturalnego. Staje się ona krytyczna dla rozwoju gospodarczego w związku z ros­nącym popytem konsumpcyjnym. Dążenie do jego za­spokajania jest jedną z sił motorycznych globalizacji gos­podarki, ale zarazem rodząca się gospodarka globalna przyczynia się w równym stopniu co wzrost liczby ludno­ści i jej zamożności do tworzenia coraz większego popy­tu na surowce, produkty rolne, ryby i drewno.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)