ŁĄCZNIE NA ŚWIECIE

Łącznie na świecie połowem ryb i prowadzeniem akwakultur, czyli hodowli ryb i owoców morza, zajmuje się około 30 min ludzi, przy czym 95% zamieszkuje kraje rozwijające się. W celu przeciwdziałania malejącym możliwościom pro­dukcyjnym akwenów morskich, zaczęto łowić gorsze ga­tunki ryb (stanowiące dziś 30% połowów) i podjęto ho­dowlę ryb. W latach 90. zwiększyła się ona dwukrotnie, a w latach 1984-1997 nastąpiło jej potrojenie. Obecnie ry­by hodowane stanowią 20% połowów morskich i słodko­wodnych, a 30% ryb konsumowanych bezpośrednio. W 60% są to ryby słodkowodne. Zaczęto także stosować ograniczenia wolności połowów, ustanawiając zamknięte dla rybaków z innych krajów strefy połowowe (strefy ekonomiczne), sięgające nawet do 200 mil od wybrzeży poszczególnych krajów morskich. Podejmowane są także międzynarodowe inicjatywy (np. polityka rybna Unii Eu­ropejskiej), zmierzające do ustanowienia ściśle przestrze­ganego systemu dopuszczalnych kwot połowowych i zre­dukowania floty połowowej.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)