ŁAGODZĄCA INICJATYWA

Oddłużanie ma służyć wzrostowi gospo­darczemu i redukcji ubóstwa oraz rozwojowi gospodar­ki globalnej.Inicjatywa ta łagodzi w pewnym stopniu problem za­dłużenia, ale bynajmniej go nie rozwiązuje. Jest to raczej działanie zmierzające do stymulowania wzrostu krajów najsłabiej rozwiniętych (w sumie zadłużenie potencjal­nych kandydatów do oddłużenia wynosiło w roku 1998 zaledwie 168 mld $, czyli niespełna 7% ogólnego zadłu­żenia), a nie rozwiązaniu globalnego problemu zadłuże­nia. Kładzie się on cieniem na gospodarce globalnej i bę­dzie niewątpliwie w niedalekiej przyszłości źródłem poważnych kryzysów finansowych oraz przyczyną za­grożenia jej rozwoju.Co pewien czas pojawiają się inicjatywy zmierzające do redukcji długów, korzystniejszego rozłożenia płatno­ści i zmiany zadłużenia na długoletnie gwarantowane obligacje. Do tego typu inicjatyw należy działalność Mię­dzynarodowego Funduszu Walutowego oraz tzw. Klubu Paryskiego grupującego wierzycieli publicznych (pań­stwa) i Londyńskiego zrzeszającego wierzycieli prywat­nych. Są to jednak inicjatywy o efektach jedynie doraź- i nych. Nie likwidują problemu zadłużenia, lecz odsuwają w czasie jego niekorzystny wpływ na gospodarkę.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)