MIMO KOMPRESJI

Mimo kom­presji czasu i przestrzeni, uzyskanej dzięki postępowi technicznemu, wiele zakątków świata położonych jest na jego peryferiach w sensie fizycznym, ekonomicznym i mentalnym. Rzecz nie w tym czy dany kraj istotnie jest peryferyjny, ale czy jest uważany za taki przez inwesto­rów i konsumentów. Obserwowany współcześnie proces globalizacji ryn­ków i sektorów jest kolejnym etapem postępującego od wieków umiędzynaradawiania działalności gospodarczej. Jego pierwocin można doszukiwać się w prowadzonym już w czasach antycznych handlu międzynarodowym j w granicach uważanego wówczas za świat cywilizowany fragmentu globu ziemskiego. Rzeczywiste korzenie współczesnej globalizacji tkwią jednak w procesach in­nowacyjnych, ekonomicznych, społecznych i politycz­nych. związanych z pierwszą i drugą rewolucją techniczną, a więc w XVIII i XIX w., jak również tym co działo się w całym XX stuleciu. Industrializacja i związana z nią 1 produkcja masowa stworzyła rynki masowe, a te przekształciły się w globalne.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)