MIMO PEWNYCH TENDENCJI

Mimo pewnych tendencji wzrostowych, zwłaszcza na rynku surowców energetycznych, spowodowanych zmia­nami cen ropy naftowej związanymi z ograniczeniami pro­dukcji stosowanymi przez kraje OPEC i niestabilną sytu­acją polityczną na Bliskim Wschodzie, skąd pochodzą główne dostawy tego surowca i gdzie znajdują się jego główne złoża, ceny surowców na rynku światowym są cią­gle niskie. Większość surowców kosztuje dziś mniej niż pod koniec lat 80. Jest to sytuacja dogodna dla nabywców, ale tylko w krótkim czasie, ponieważ w długim okresie mogą odczuwać negatywne skutki zbyt niskiego poziomu cen z punktu widzenia dostawców surowców. Utrzymy­wanie drastycznie niskich cen skłania producentów do zmowy lub destabilizuje ich gospodarki, co w konse­kwencji prowadzi do ograniczenia wydobycia, zakłócenia rytmiczności dostaw i w końcu wzrostu cen. Nadprodukcja surowców ma swoje przyczyny zarówno po stronie globalnej podaży, jak i globalnego popytu na surowce.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)