NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT SYSTEMU

Najważniejszym elementem systemu finansowego jest sektor bankowy. Składa się on z banku centralnego ; i banków komercyjnych. Bank centralny jest bankiem banków, a zarazem bankiem gospodarki narodowej. Re­guluje ilość pieniądza na rynku, dostosowując ją do po- i trzeb gospodarki, dba o stabilność waluty i wpływa na działalność banków komercyjnych, a zwłaszcza na wiel­kość udzielanych przez nie kredytów. Służy temu usta­lanie stóp procentowych i poziomu rezerw obowiązkowych, które banki komercyjne muszą utrzymywać na nieoprocentowanych rachunkach w banku centralnym. Polityka banku centralnego powinna sprzyjać wzrosto­wi gospodarczemu i utrzymywaniu wysokiej koniunk­tury gospodarczej w danym kraju. Najlepiej czynią to banki centralne Singapuru, Holandii, Danii, Niemiec i Sta­nów Zjednoczonych. Ze względu na wiodącą rolę Sta­nów Zjednoczonych w gospodarce globalnej, polityka Systemu Rezerwy Federalnej, tzw. FED, pełniącego funk­cję banku centralnego, ma wpływ nie tylko na gospodarkę amerykańską, ale także innych krajów i całego świata.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)