NAJWYŻSZE WSKAŹNIKI

Naj­wyższe wskaźniki mają kraje nowo uprzemysłowione Azji Wschodniej, gdzie odpowiedni wskaźnik waha się w gra­nicach 30-60%. W Europie takie nowoczesne produkty eksportowe ma jedynie Irlandia (47%), która swój rozwój gospodarczy opiera na zastosowaniach nauki i nowych technologii oraz wykorzystywaniu możliwości stwarzanych przez globalizację i integrację regionalną. Zmienia się również struktura geograficzna światowe­go handlu. Maleje udział Europy i Ameryki, zwłaszcza Pół­nocnej, w eksporcie światowym, natomiast rośnie Azji i „reszty świata”. W istotny sposób zmniejsza się również udział Afryki w handlu światowym. Jest to związane z ro­lą, jaką odgrywają kraje Azji Wschodniej w gospodarce globalnej oraz rosnącym mimo wszystko udziałem krajów rozwijających się w tej gospodarce, a także z wyraźnym upośledzeniem ekonomicznym krajów afrykańskich, któ­re w swojej większości pozostają poza głównym nurtem procesów rozwoju gospodarczego współczesnego świa­ta.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)