NAWADNIANE OBSZARY

W latach 50. powierzchnia obszarów nawadnianych wynosiła około 48 min ha, w roku 1966 było na świecie 153 min ha nawadnianych użytków rolnych, a w roku 1998-      już 271 min ha. Grunty te stanowiły 5,5% użytków rol­nych, ale 17,5% gruntów ornych, na których wytwarzano, właśnie głównie dzięki nawodnieniom, 40% światowej produkcji roślinnej. Ponad 40% światowego areału na­wadnianych terenów znajduje się w Indiach i Chinach, zaś 12,5% w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Na suche i półsuche obszary subsaharyjskiej Afryki i Australii przypada natomiast zaledwie 3% nawadnianych na świe­cie gruntów. Drugim warunkiem naturalnym rolniczego użytkowa­nia terenu jest odpowiednie ukształtowanie powierzchni terenu. Najkorzystniejsze dla rolnictwa są obszary równin­ne i faliste o nachyleniu nie przekraczającym 8°. Przy na­chyleniu przewyższającym 30° konieczne staje się taraso­wanie, stosowane na 1/4 gruntów ornych w Chinach, Ja­ponii, Indiach i na Bliskim Wschodzie.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)