NOMADYZM

Pa­sterstwo koczownicze jest formą produkcji zwierzęcej po­legającą na całorocznych wędrówkach ludzi i stad w po­szukiwaniu paszy na naturalnych pastwiskach. Wędrówki mają swoje cykle i określone zwyczajowo trasy. Pewną od­mianą tej formy produkcji jest półnomadyzm, gdzie ze sta­dami wędrują tylko pasterze, zaś ich rodziny prowadzą osiadły tryb życia i niewielką jednoroczną produkcję roś­linną, na ogół tylko na własne potrzeby. Wędrówki stad są często jedynie okresowe i mają miejsce w porach, gdy wokół siedliska brakuje paszy. Tę prymitywną formę pro­dukcji prowadzi ciągle jeszcze na świecie około 10 min ludzi, przede wszystkim na obszarze suchej i porośniętej kolczastą roślinnością sawanny (głównie w rejonie Sahe- lu) oraz na wyżynnych obszarach Iranu i Afganistanu. Po­dejmowane próby nakłaniania nomadów do osiadłego try­bu życia są trudne do realizacji ze względów ekonomicz­nych, społecznych, kulturowych i ekologicznych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)