NOWI CZŁONKOWIE

Nowi członkowie są w istocie traktowani instrumentalnie i tylko od nich samych zależy, na ile uczest­nictwo w regionalnym porozumieniu integracyjnym okaże się korzystne dla ich gospodarek narodowych.Internacjonalizacja gospodarki, globalizacja i integra­cja regionalna doprowadziły w ostatnich dwóch deka­dach do ogromnego wzrostu handlu międzynarodowe­go. Jego rozwój jest uznawany za najbardziej spektaku­larne następstwo globalizacji gospodarki, a udział po­szczególnych krajów w światowym handlu oraz rola międzynarodowej wymiany towarowej w ich gospodar­ce narodowej świadczy o stopniu integracji tych krajów z gospodarką globalną.W roku 2000 światowy eksport był ponad trzy razy większy niż w roku 1980. W latach 80. eksport rósł prze­ciętnie rocznie o 5,2%, a w latach 90. – o 6,9%.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)