NOWOCZESNY PRZEMYSŁ

Nowoczesny przemysł elektroniczny, elektrotechniczny, fotochemiczny, a także produkcja ozdób, sztućców, monet i medali są źródłem znacznego i stale rosnącego popytu na srebro. Około 2/3 zużywanego na świecie srebra po­chłania przemysł fototechniczny. Mimo bardzo silnie roz­winiętego odzyskiwania (recyklingu) srebra, dzięki które­mu pokrywane są 2/3 światowego popytu na ten metal, produkcja górnicza srebra rośnie. Jego ceny są nadal, mi­mo pewnego wzrostu, dość niskie i kształtują się na po­ziomie poniżej 5 $ za uncję. Wynika to z nadprodukcji, związanej z bardzo dużym wzrostem produkcji w latach 90. (Meksyk o 50%, Peru o 24%, Australia o 66%, Chile o 111%, Chiny o 83%, Polska o 32%, Indonezja o 342%), wy­nikającym z dążenia do wykorzystania istniejącego popy­tu i wysokich cen (w roku 1993 cena srebra dochodziła do 5,3 $ za uncję). Jest to także spowodowane sprzedażą na rynku światowym znacznej ilości srebra pochodzącego z rezerw strategicznych Stanów Zjednoczonych oraz ogra­niczeniem dynamiki wzrostu popytu zgłaszanego przez przemysł elektroniczny. Nie bez znaczenia jest również wspomniana podaż srebra otrzymywanego z odzysku.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)