OBSERWOWANY PROCES

Obserwując ten proces i będąc zarazem jego częścią, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że glo­balizacja nie tylko zmienia świat, ale zmienia również nas i nasze widzenie świata oraz rozumienie roli, jaką w nim odgrywany. Gospodarka globalna jest kształtowana zarówno przez globalizację, jak też integrację regionalną. Są to dwa przenikające się i wzajemnie napędzające procesy. Pro­wadzą one do gospodarki globalnej, a zarazem stanowią wyraz jej dynamiki rozwojowej – są awersem i rewersem procesu jej rozwoju. Integracja regionalna polega na zacieśnianiu współ­pracy gospodarczej i politycznej między grupą leżących blisko krajów o wspólnych cechach kulturowych, histo­rycznych i geograficznych. Zmierza ona do likwidacji ograniczeń przepływu towarów, ludzi, kapitałów i infor­macji między krajami członkowskimi, a jednocześnie do ustanowienia ochrony przestrzeni gospodarczej, którą te kraje tworzą. Jest zatem formą selektywnej dyskrymina­cji. Ogranicza suwerenność krajów, by stworzyć nową, silną ekonomicznie i politycznie jednostkę przestrzenną.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)