OBSZARY MARGINALNE

Często by­ły to obszary marginalne i dotyczyły terenów rolniczych, przejmowanych na użytki nierolnicze przez rozwijające się miasta, przemysł oraz infrastrukturę. Notuje się również wypadanie z użytkowania gruntów w Europie Wschodniej, co jest następstwem procesu transformacji systemowej (li­kwidacja gospodarstw uspołecznionych, spadek popytu, otwarcie gospodarki). Część gruntów wypada ponadto z użytkowania z powodu erozji. Szacuje się, że w dmgiej połowie XX w. erozja doprowadziła do obniżenia się pro­duktywności gruntów ornych o 13%, a użytków zielonych o  4%, przy czym konsekwencje ekonomiczne i społeczne tego procesu są bardziej dotkliwe w krajach rozwijających się niż rozwiniętych. Kolejna kwestia dotyczy sposobu gospodarowania na danym areale użytków rolnych. Wykorzystując je rolniczo, można prowadzić gospodarkę intensywną lub ekstensyw­ną. Intensywność wykorzystania użytków rolnych ma trzy aspekty.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)