OPTYMISTYCZNE SPOJRZENIE

Patrząc optymistycznie na zasoby leśne świata, można powiedzieć, że na świecie istnieje 3,5 mld ha porośnię­tych drzewami, osiągającymi w stadium dojrzałości co naj­mniej 5 m wysokości i zajmujących co najmniej 10% po­wierzchni danego kompleksu. W 42% znajdują się one w kompleksach zwartych. Pokrywają 27% wolnej od lodu powierzchni lądowej globu ziemskiego, a w niektórych krajach stanowią ponad 60% powierzchni. Zawierają bio­masę drewna, szacowaną na 440,5 mld t w stanie suchym, z czego 70% znajduje się w lasach tropikalnych. Z lasów pozyskuje się drewno, produkty nie drewnia­ne (np. kauczuk, orzechy, żywicę), dziczyznę (w 62 kra­jach rozwijających się zaspokaja ona ponad 20% ich zapo­trzebowania na proteiny, a w 19 ponad 50%). Pod koniec lat 90. (1998) zużywano 3,4 mld m3 drewna (o 61% więcej niż w roku 1961). Ponad połowa pozyskiwanego drewna jest przeznaczana na opał.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)