OSTROŚĆ POWIĘKSZENIA

Jeśli jednak zdjęcia mają być powiększa­ne (co obecnie jest niemal regułą), to pojedyncza soczewka jest nieodpo­wiednia do otrzymania dostatecznie ostrych powiększeń, a ponadto ciem­ny obraz wymaga długiego czasu naświetlenia materiału światłoczułego i wskutek tego ogranicza możliwości wykonywania zdjęć szybko poru­szających się lub słabo oświetlonych przedmiotów. Żmudne obliczenia i prace optyków umożliwiły niemal całkowite usu­nięcie aberracji pojedynczej soczewki z zachowaniem dużej średnicy otworu, przez który przechodzi światło, a zatem i dużej jasności obrazu. Osiąga się to przez umieszczenie we wspólnej oprawie kilku różnych so­czewek z różnych gatunków szkła, często sklejonych ze sobą bezbarw­nym klejem lub oddzielonych warstwami powietrza.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)