OTWORZENIE OKIENKA

Otworzenie takiego okienka spowodowałoby prze­świetlenie nie osłoniętego materiału. Ładunki typu 220 mają zastosowa­nie tylko w aparatach z półautomatycznym przesuwaniem filmu, np. Pen- tacon six, i pozwalają na wykonanie 24 zdjęć formatu 6X6 cm. Nie­zależnie od tego, w aparatach tych mogą być także używane filmy typu 120, na których otrzymuje się 12 zdjęć formatu 6X6 cm. W niektórych, starszych aparatach na filmach typu 120 otrzymuje się 8 zdjęć formatu 6 X 9 cm lub (po założeniu maski z wycięciem ograni­czającym format obrazu) – 16 zdjęć formatu 4,5X6 cm. Są to jednak formaty zanikające, a najbardziej rozpowszechniony jest format kwadra­towy 6X6 cm, który nie wymaga przekręcania aparatu o 90°, jeśli się fotografuje przedmioty wąskie a wysokie.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!