PASTWISKOWA PRODUKCJA ZWIERZĘCA

Intensywna pastwiskowa produkcja zwierzęca dominuje na obszarach zbyt wilgotnych i zbyt chłodnych dla prowadzenia produkcji roślinnej. Charakteryzuje się zdecydowanie wyższymi nakładami pracy i kapitału na jednostkę powierzchni niż w systemie ranczerskim oraz i zdecydowanie mniejszymi rozmiarami gospodarstw Wy- ‚ różnią się trzy formy tego typu gospodarki rolnej – czy- j sto mleczny, czysto opasowy i mieszany, łączący opas < bydła z produkcją mleka. Występowanie jednego z tych i i typów na danym obszarze jest uzależnione od charakte-ru użytków zielonych. Typ czysto mleczny występuje i współcześnie przede wszystkim w północnej części Eu- i j ropy Środkowej i północno-wschodniej części Stanów i Zjednoczonych. Typ opasowej pastwiskowej intensywnej ‚ gospodarki zwierzęcej jest dziś coraz rzadszy, ponieważ wiąże się z koniecznością bardzo kosztownego silosowania pasz i w konsekwencji bywa nieopłacalny. Gospodarka mieszana jest natomiast charakterystyczna dla : drobnotowarowych gospodarstw rodzinnych w Europie Środkowej.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)