PODEJMOWANE DECYZJE

Decyzje te były podejmo­wane przez poszczególne państwa, zwłaszcza wielkie mocarstwa, ale także stanowiły wynik działania między­narodowych organizacji (OECD, WTO, a wcześniej jej po­przedniczki GATT). Na szczególne podkreślenie zasługuje rola, jaką we współczesnym procesie globalizacji odgrywają nowo uprzemysłowione kraje Azji Wschodniej i Ameryki Ła­cińskiej, a także byłe kraje socjalistyczne Europy Wschod­niej i byłe kraje ZSRR. Wprawdzie słusznie powiada się, że powstanie państw nowo uprzemysłowionych i rozpad tzw. bloku wschodniego (sowieckiego) jest następstwem globalizacji, ale zarazem ich włączenie do gospodarki światowej zmieniło jej charakter i w istotny sposób przy­czynia do jej przekształcania się w gospodarkę globalną. Transformacja ta zmienia także charakter współczesnej ekonomii.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)